Çocuğun Büyüme Süreçleri

Çocuğun Büyüme Süreçleri
İki yaşından buluğ çağına kadar çocuğun gelişmesi, boy ve ağırlık olarak hızlı büyüme süreciyle, hareketler arasında eşgüdüm kurulmasıyla, duygusal ve psikolojik uyanışın izlenmesiyle ortaya çıkar.Benzerlikleri olan çok sayıda çocuğun incelenmesiyle, ortalama bedensel büyüme eğrileri düzenlenmiştir. Kolayca ölçülebilen boy, ağırlık ve kafa çevresi ölçüleri, hekim tarafından yapılan sistematik muayenenin bir parçasını oluşturur. Büyümenin hızlı veya yavaş oluşu bu şekilde izlenebilir. Üç yaşındaki bir çocuk ortalama boy 95 santimetre, ağırlık 15 kilogramdır. Dört yaşından sonra ve buluğ çağının başlamasına kadar boy yılda 5-6 santimetre uzar, kilo artışı ise yılda 2-3 kilogramdır. Sütdişleri 5-6 yaşına doğru kesici dişlerden başlayarak tek tek değişir ve ilk azı dişi 6 yaşına doğru belirir. Çocuğun büyümesi kemik yaşının ölçümüyle de belirlenebilir. Konuşmanın gelişmesini, söz dağarcığının zenginleşmesi ve duyguların, isteklerin ifadesindeki olgunluk izler.Öğrenme yetenekleri, bellek gücü, düşgücü imkanları ve yaratıcılık yeteneği çevreden de etkilenerek gelişir. Çocuğun aile içinde yaşadığı sevgi ortamı, okula başlarken verilen destek ve gösterilen özen, yeteneklerinin ifadesinde ve kişiliğinin pekişmesinde önemli bir rol oynar.