Kategori : Hukuk

İş Hukuku Nedir ve Temel İlkeleri

İş Hukuku Nedir ve Temel İlkeleri

İş hukuku, iş ilişkileri ve çalışanların haklarına odaklanan hukuki bir disiplindir. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenler, çalışma koşullarını belirler ve işçi haklarını korur. Temel prensipleri arasında eşitlik ilkesi, dürüstlük ilkesi, iş güvencesi ve adil rekabet gibi unsurlar...

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku Davalarında Arabuluculuk Süreci Nasıl İlerler?İcra ve iflas hukuku, Türkiye'de borçların tahsili ve borçlunun iflas durumunda alacaklıların haklarını koruma amacıyla uygulanan önemli bir hukuki disiplindir. Bu hukuk dalı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri için yasal bir çerçeve sunar...

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılma Sebebi Nedir?Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla yargı mercilerine başvurdukları bir hukuki süreçtir. Ortaklık birçok işletme ve proje için başarılı sonuçlar elde etmek için sıklıkla tercih edilen bir yönetim biçimidir. Zamanla ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, farklı...

Enerji Hukuku Davaları Nelere Bakar?

Enerji Hukuku Davaları Nelere Bakar?

Enerji Hukuku Davaları Nedir?Enerji hukuku davaları enerji şirketlerinin anlaşmazlıklarından doğan davaları kapsamaktadır. Firmalar açısından her zaman hukuksal anlamda sunulması gereken hizmetler vardır. Bu hizmetler ile alakalı olarak yaşanan sorunların ortadan kalkması açısından hukuksal yollar tercih edilmelidir. Enerji kapsamına giren doğalgaz...

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Avukatı Ne Iş Yapar?Miras avukatı miras hukuku alanı içerisine giren tüm davalar için hizmet vermekte olan ve miras hukuku konularında uzmanlık edinmiş olan avukattır. Miras avukatı terekenin tespiti davaları, veraset ilamı davaları, mirasın reddi davaları, mirastan mal kaçırma hakkında...

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL YAPILIR?

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL YAPILIR?

Anlaşmalı Boşanma Kriteri Var mı?Ayrılma kararı alan çiftlerin çocuğun velayeti ve mal paylaşımı gibi konularda kendi aralarında anlaşarak akabinde mahkemeye başvurarak evlilik birliğini sonlandırmaları anlaşmalı boşanma örneğidir. Anlaşmalı boşanmada bir protokol düzenlenir ve 166 f.3’e tabi olarak düzenlenmiştir. Çiftler, kendi...

Ticaret Hukuku Davaları Hangi Konularda Açılır?

Ticaret Hukuku Davaları Hangi Konularda Açılır?

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?Ticaret hukuku davaları birçok farklı konuda karşımıza çıkmaktadır. Firmaların yaşamış olduğu ticaret konularında olan anlaşmazlıkların çözüme bağlanması açısından son derece önemlidir. Farklı konularda çeşitli davalar vardır ve sizde bu seçeneklere bakarak, bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü dava kadar...