Kategori : Hukuk

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılma Sebebi Nedir?Ortaklığın giderilmesi davası, ortakların anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla yargı mercilerine başvurdukları bir hukuki süreçtir. Ortaklık birçok işletme ve proje için başarılı sonuçlar elde etmek için sıklıkla tercih edilen bir yönetim biçimidir. Zamanla ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, farklı...

Enerji Hukuku Davaları Nelere Bakar?

Enerji Hukuku Davaları Nelere Bakar?

Enerji Hukuku Davaları Nedir?Enerji hukuku davaları enerji şirketlerinin anlaşmazlıklarından doğan davaları kapsamaktadır. Firmalar açısından her zaman hukuksal anlamda sunulması gereken hizmetler vardır. Bu hizmetler ile alakalı olarak yaşanan sorunların ortadan kalkması açısından hukuksal yollar tercih edilmelidir. Enerji kapsamına giren doğalgaz...

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras Avukatı Ne Iş Yapar?Miras avukatı miras hukuku alanı içerisine giren tüm davalar için hizmet vermekte olan ve miras hukuku konularında uzmanlık edinmiş olan avukattır. Miras avukatı terekenin tespiti davaları, veraset ilamı davaları, mirasın reddi davaları, mirastan mal kaçırma hakkında...

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL YAPILIR?

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL YAPILIR?

Anlaşmalı Boşanma Kriteri Var mı?Ayrılma kararı alan çiftlerin çocuğun velayeti ve mal paylaşımı gibi konularda kendi aralarında anlaşarak akabinde mahkemeye başvurarak evlilik birliğini sonlandırmaları anlaşmalı boşanma örneğidir. Anlaşmalı boşanmada bir protokol düzenlenir ve 166 f.3’e tabi olarak düzenlenmiştir. Çiftler, kendi...

Ticaret Hukuku Davaları Hangi Konularda Açılır?

Ticaret Hukuku Davaları Hangi Konularda Açılır?

Ticaret Hukuku Davaları Nelerdir?Ticaret hukuku davaları birçok farklı konuda karşımıza çıkmaktadır. Firmaların yaşamış olduğu ticaret konularında olan anlaşmazlıkların çözüme bağlanması açısından son derece önemlidir. Farklı konularda çeşitli davalar vardır ve sizde bu seçeneklere bakarak, bir seçim yapabilirsiniz. Çünkü dava kadar...

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılabilir?Gayrimenkulün tapuya hukuka aykırı olarak tescil edilmesi durumunda mahkemeler tarafından tapu sicilinin düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Miras yoluyla veya ticari sözleşme yoluyla mülkün devri, yetkili makamlarca devredilen mülkün tesciline bağlıdır. Tescil, tapu alıcısının...

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışman Kimdir?Dava süreçlerinde sizlere rehberlik eden hizmete, hukuki danışmanlık ismi verilir. Dava süreçlerinde pek çok kanun maddesine hâkim olmak gerekir. Davanın hangi mahkemelerde yürütüldüğü, hâkimin verebileceği kararlar, davaya sunulması gereken belgeler gibi oldukça karmaşık konular bulunur. Bu tarz karmaşık...