İdrar Kaçırma Probleminin Çözümü Ebeveynlerde

İdrar Kaçırma Probleminin Çözümü Ebeveynlerde
Çocuklar genellikle, anal dönem sona erdiğinde altına kaçırmamayı öğrenir; ancak idrar bozuklukları birçok çocuk için problem olmaya devam eder. Gece görülen idrar kaçırma problemleri, genelde uyku bozukluklarına eşlik eder. İstemsiz gece işemelerinde kalıtsal geçiş önemli bir etkendir. Her iki ebeveynin de geçmişinde idrar bozukluğu varsa, çocukta görülme olasılığı ¾ ‘tür. Gece işemelerinin çoğu nörolojik kaynaklıdır. Sinirsel uyarımın yetersiz olması nedeniyle, çocuk sıkıştığını anlayamaz, sonuç olarak geç tepki gösterir. İstem dışı idrar kaçırmalar, ürolojik ya da sinirsel bir rahatsızlık sonucu gerçekleşmiyorsa psikolojik kaynaklıdır. Bu yaşlarda bir çocuğun psikolojik gelişimi ise büyük oranda ailesine ve çevresine bağlıdır. Aşırı düzenli ve titiz yetişkini model alma ya da yetişkinin davranışlarına tepki gösterme, aile içi şiddet, boşanma, aileye yeni katılan kardeş, taşınma, yeni bir sosyal çevre gibi büyük değişiklikler psikolojik kaynaklı gece işemelerini tetikler. Ayrıca, aşırı koruyucu ya da ilgisiz davranışlar da çocuklarda idrar problemine yol açabilir. Çocuğun problemi atlatmasında anne ve babanın rolü büyüktür. Olay yaşandığında, hiçbir şekilde kızma veya cezalandırma yoluna gidilmemeli; utanç duymasına neden olacak söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Psikoseksüel evresinin 2. (anal dönem) ve 3. aşamalarında (fallik dönem) çocuk; kendine güven, kararsızlık gibi kişilik özelliklerini oluştururken, cinsel kimliğini de inşa eder. Bu dönemdeki olumsuz yaklaşımlar, çocuğun gelişimini ve yetişkin benliğini onarılamayacak bir şekilde zedeleyebilir. Aynı şekilde; aşırı sevecen, olumlayıcı davranışlar da çocuğun, büyümeyi reddederek sorumluluk almaktan kaçınmasına yol açar. Psikolojik kaynaklı idrar kaçırmalarda ebeveynlerin dengeli yaklaşımı, sorunun kolayca atlatılması açısından büyük önem taşır.