Mehmet Akif Ersoy ve Hizmetleri

Mehmet Akif Ersoy ve Hizmetleri

Mehmet Akif Ersoy, hayatının çok büyük bir kısmını İslam’a adamış büyük bir şairdir. İstiklal Marşının yazarı olması vesilesiyle ülke halkının çok büyük bir kısmı tarafından tanınan Ersoy, 1900’lü yılların başından beri İslam’a hizmet etmiştir. Mehmet Akif’in önemli kurumlarda faaliyet göstererek İslam adına çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Mehmet Akif Ersoy, hayatının önemli bir kısmında Türkiye’deki, Mısır’daki ve Lübnan’daki kurumlarda faaliyet göstermiş, vatanın kurtuluşu adına çalışmalarda bulunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde İsyan Var Mı?

Mehmet Akif’in Allah’a isyan ettiği görüşünün ortaya çıkmasının nedeni onun yazmış olduğu ‘Ya Rab Yok Mu Bu Gecenin Sabahı’ şiirdir. Bu şiirin bir satırında geçen ifade Mehmet Akif’in Allah’a sitem ettiğini ortaya koymaktadır. Fakat sadece bu şiire bakarak onun İslam düşmanı olduğunu söylemek mümkün değildir. Mehmet Akif Ersoy, İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olduktan sonra bazı kurumlarda İslam adına hizmet etmeye başlamıştır. Ayrıca Libya’da ve Mısır’da bulunduğu zamanlarda da çeşitli kurumlarda faaliyet göstererek, İslam’ın yayılmasını sağlamaya çalışmıştır. Ersoy, Osmanlı’nın son zamanlarında ortaya çıkmış olan kurtuluş fikirlerinden İslamcılığı savunuyor olabilir. Bu fikir bütün İslam devletlerinin tek bir çatı altında birleşmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Fakat bu görüş hiçbir zaman uygulanamamıştır. Mehmet Akif’in İslam adına hizmet ettiğini anlayabilmemizin bir diğer yolu da onun Şapka kanununa ve Hilafetin kaldırılmasına tepki göstermesidir. Bu görüş bazı çevreler tarafından 1926 yılında ortaya atılmıştır. Mehmet Akif’in 1926 yılında annesini kaybetmesinin ardından temelli olarak Mısır’a taşınması bu görüşün ortaya atılmasını kolaylaştırmıştır. Fakat Ersoy’un damadı onun ailesi yüzünden gerektiği gibi çalışamadığını savunmuş ve bu yüzden Mısır’a gittiğini söylemiştir. Her ne olursa olsun Mehmet Akif, vatan adına hizmet etmiş ve ömrünün çok büyük bir kısmını kurtuluşa adamıştır.

Mehmet Akif’in Çocukluk Yılları

Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Sarı Güzel Mahallesinde doğmuştur. Fakat nüfus kaydı babasının Çanakkale’de İmam olması vesilesiyle Çanakkale Bayramiç olarak gözükmektedir. Mehmet Akif’te çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirmiştir. Annesi bir göçmen kızı olan Emine Şerif Hanım’dır. Babası ise Arnavut kökenli İpekli Tahir Efendi’dir. Mehmet Akif’in gerçek adı Ragıf’tır. Fakat yaygın bir isim olmadığı için annesi ve arkadaşları ona Akif ismiyle seslenmiştir. Mehmet Akif, çocukluğunun büyük bir kısmını annesinin Sarı Güzel’deki evinde küçük kız kardeşi Nuriye ile birlikte geçirmiştir. Mehmet Akif Ersoy, eğitim hayatına henüz 4 yaşındayken Emir Buhari Mahalle Mektebinde başlamıştır. İlkokul yıllarında Arapça öğrendikten sonra 1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesine geçmiştir. Mehmet Akif hayatı boyunca dil derslerine büyük bir ilgi göstermekteydi. Bu nedenle Farsça, Fransızca ve Arapça dillerini daha kolay öğrenmiştir. Akif’in lise hayatı ise Mülkiye İdadisinde geçmiştir. Akif lise hayatından sonra yükseköğrenime başlayacakken babasının vefat etmesi ve evlerinde yangın çıkması ailesinin fakirleşmesine neden oldu. Bu olaylardan sonra Mehmet Akif, Ziraat ve Baytar Mektebine kaydoldu. Burada spora oldukça büyük bir ilgi gösteren Ersoy güreş, yüzücülük ve gülle atma faaliyetlerine başladı. Okulun son iki yılında şiir yazmaya başlayan Ersoy, Baytar Mektebini birincilikle bitirdi.