Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir?

Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir?
Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi Nedir? Toplumla evlenme oranı gittikçe düşerken, boşanan çiftlerin sayısında büyük bir artış gözleniyor. Boşanma ile birlikte çocuklar, ailede yaşantısındaki bu radikal değişime karşı savunmasız kalıyor ve boşanma sürecinin niteliği onları büyük oranda etkiliyor. Boşanma ve Çocuk Psikolojisi Eşlerin boşanma sürecine çocukların gösterdiği reaksiyonlar yaş gruplarına göre değişiyor. Ancak genel anlamda tüm yaş gruplarındaki çocuklar, ebeveynlerinin ayrılmasına bağlı olarak dağılan aile deneyiminden olumsuz yönde etkileniyor. Çocukta genel kaygı ve umutsuzluk hali, okul başarısında düşme, çalışmaya duyulan isteksizlik, arkadaşlık kuramama, suçluluk duygusu, hayata karşı öfke, uyku ve yeme bozuklukları ve karamsarlık gibi tepkiler boşanma nedeniyle ortaya çıkıyor. Çocuğun psikolojisinin bu olumsuz yaşam deneyiminden en az şekilde etkilenmesi için ayrılma sürecinde anne ve babaya büyük görev düşüyor. Velayet, anne veya babayla yaşama gibi konularda, bir aile ferdi olarak çocuğun istek ve beklentilerinin de göz önüne alınması gerekiyor. Ebeveynler arasındaki problemlerin çocuğa yansıtılmadan çözülmesi de bu süreçte büyük önem taşıyor.