Kira Hukuku Davaları

Kira Hukuku Davaları

Kontrat Ne Demektir?

Kira hukuku davaları nedir hangi konulara bakar? Kira sözleşmesi tanımı; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan hükümlere göre yapılır. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/kira-hukuku-avukati.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Buna göre “Kiraya veren bir şeyin kullanılmasını ve ondan istifade edilmesini kiracıya bırakmayı kabul eder ve kiracı da bu duruma karşılık olarak kararlaştıran kira bedelini ödemekle yükümlüdür’ Bu durum kira kontratlarında belirlenerek belgelenir. Fakat ne yazık ki kimi durumlarda en başta mutabakata varılmış olsa da zaman içinde taraflar arasında biri hukuki uyuşmazlıkları ortaya çıkarabilmektedir. Buda kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu noktada; Kira sözleşmesinin genel koşulları ve kira sözleşmesinin özel koşulları göz önünde bulundurulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu nezdinde belirlenen kira sözleşmeleri ise içinde bazı şartları barındırır.

Kira Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Hukuki terim olarak da sık sık karşımıza çıkabilen kontrat, genel anlamıyla iki ya da daha çok kişi arasında imzalanan ve taraflar arasındaki yasal yükümlülükleri ifade eden yazılı anlaşmadır. Islak imzalar ise kontratın hukuki geçerliliğini sağlar. Kira, mülk sahibi-kiracı gibi sorunların yaşandığı dava türlerine Kira Hukuku Mahkemesi bakar. Kira veya Gayrimenkul Hukuku kapsamında kira sözleşmesini konu alan her türlü dava kira hukuku bünyesinde görülür. Tazminat, alacak davalarında yetkili makam ise Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir. Kira hukuku ve her konudaki hukuksal çıkmazların çözüme ulaşması için Av. Latif Cem Baran hukuk bürosunu arayabilirsiniz.