Mahkemede Ceza Avukatının İşlevi

Mahkemede Ceza Avukatının İşlevi

Ceza avukatları kimi zaman bir azılı katilin savunmasını yapabildikleri gibi kimi zamanda bir mağdurun savunması yapıp şikayet ettiği sanığın suçunun ispatına yönelik bilgi ve belge bulmak için çalışmaktadır. Türk Ceza Kanunlarının verdiği yetki ile her iki taraf için de savunulma hakkı verilmiştir. Daha detaylı bilgi için https://www.tuncsuditol.av.tr/ceza-hukuku-ve-ceza-avukati adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu ceza mahkemelerinin ağır suçları içermesinden dolayı bu mahkemelerde daha adil bir hüküm verilebilmesinden amacıyla, görevli hakimlerin adedi de 3’ e çıkarılmıştır. Ceza avukatı duruşmaların seyrini değiştirmek ve savunduğu tarafı resmi olarak tüm mecralarda temsil etmektedir. Soruşturmanın seyrini tarafların lehine ya da aleyhine değişmesinde çok fazla önemli rolleri olan avukatlar bu alanda başarılı olabilmeleri için mutlaka uzun seneler tecrübe edinmeleri gerekmektedir.

Ceza Avukatının Görevi

Örneğin bir şikayet eden tarafın şikayetini resmi makamlara ulaştırabilmesi için prosedürleri layığı ile bilmesi gerekmektedir. bu nedenle bu konularda bir Adana ceza avukatı ihtiyacı doğmaktadır. Çünkü bir şikayetçinin savcılığa bir suçu duyurabilmesi eksiksiz bir biçimde delil ve belgelerin ilgili mahkemelere ulaştırılması da profesyonel ellerin yapabileceği özel uzmanlık alanlarıdır. Ayrıca sanık statüsündeki bir şahsın avukatlığını yapan bir profesyonelinde gözaltı sürecinden itibaren soruşturma aşamasındaki verilecek sanığın ifadelerine ve duruşmalardaki savunmalarına kadar ayrıntılı bir takım sorumlulukları üzerinde taşımaktadır. Bu önemli sorumluluklar sanıkların suçlarının ispatı ve ceza alıp almamaları hususunda fazlası ile etkili olmaktadır.