Tırnak Yeme Alışkanlığının Sebepleri Nelerdir?

Tırnak Yeme Alışkanlığının Sebepleri Nelerdir?

Tırnak Yeme Alışkanlığının Sebepleri Nelerdir?

Tırnağı veya tırnak kenarındaki eti kemirme davranışı; stres, baskı gibi faktörlere bağlı olarak gelişen beden odaklı tekrarlayan davranışların başında gelmektedir. Her 10 çocuktan 4’ünde ortaya çıkan tırnak yeme alışkanlığı adolesan döneme doğru iyice artar. Tırnak yeme, her 10 ergenden 5’inde görülen bir alışkanlıktır. Diş gıcırdatma, saç yolma, parmak emme alışkanlıklarında olduğu gibi psikososyal sorunlara karşı, çocuğun davranışlar yoluyla yansıttığı bir tepki olarak ortaya çıkar. Sağlık Açısından Zararlı Tırnak yeme alışkanlığına neden olan etmenlerin temelinde aile içi iletişimsizlik vardır. Kontrolcü ve otoriter ebeveyn, kardeş ya da yaşıtlara karşı duyulan kıskançlık, anne veya baba tarafından sürekli azarlanma, yüksek beklentileri karşılayamama korkusu, baskıcı eğitim, doğal afet, yakın birinin kaybı gibi travmatik yaşantılar, aile bireyleri arasında geçimsizlik gibi durumlar karşısında çocuk veya ergen bu tür davranışlar sergileyebilir. Aynı zamanda, ailesinde tırnak yiyen bireyler olan çocuklar da taklit yoluyla bu alışkanlığı kazanabilir. Sosyal anlamda onay görmeye başladığı andan itibaren birçok çocuk bu alışkanlıktan vazgeçmektedir.