Sara

Sara
Yıllarca deliliğe benzetilen sara nöbeti, aslında beyin korteksinde yer alan az veya çok sayıdaki sinir hücresinin, eşzamanlı ve şiddetli aşırı etkinliği sonucunda ortaya çıkar.Ağır şekliyle sara hastalığı bütün vücuda yayılabilir, ama beyin korteksinin yalnız bir bölümüyle sınırlı kalırsa yalnızca kısmi bir nöbet halinde ortaya çıkar. Ayrıca sara nöbeti, bir odaktan başlayıp giderek yaygınlaşabilir. Saralı hastalar için en büyük zorluk, nöbet aralarında normal insanlar oldukları halde; nöbetin herhangi bir zamanda ortaya çıkması ve çoğunlukla da hastanın nöbetin başlayacağını önceden hissedememesidir. Genel bir sara nöbetinde hasta bilincini kaybeder, bir çığlık atarak birden yere düşer, vücudu önce kasılır ve bunu şiddetli kas sarsıntıları izler.Daha sonra da saralı hasta, süresi birkaç dakikadan birkaç saate kadar süren sakin bir koma dönemine girer ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Nöbetler ilaç tedavisiyle önlenebilir.