Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları

Kıdem Tazminatı Nedir

1475 sayılı İş Kanunu’na göre işveren ile işçinin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükler ilgili Kanun’la düzenlenir. Kıdem tazminatı da bu çerçevede işveren tarafından bazı durumlar gerçekleştiğinde işçiye ödenir. Kıdem tazminatının gerekleri hakkında bilgi almak için href=" target="_blank" > sayfayı ziyaret edebilirsiniz. İşveren tarafından iş akdinin bozulması halinde işçiye ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. Bazı durumlarda ödenmesi zorunlu olan bu tazminat bazı durumlarda ise ödenmez. Ödenmesi ve ödenmemesi gereken haller kanunla düzenlenmiştir, her iki taraf da buna uymak zorundadır.

Kıdem Tazminatının Şartları Nelerdir

Kıdem tazminatının zorunlu olarak ödenmesi gereken haller 1475 sayılı İş Kanunu ile yasal olarak düzenlenmiştir. Buna göre aynı işverene bağlı olarak bir yıl çalışmış olan işçinin iş akdi işverence bozulduğunda işçi tazminat almaya hak kazanır. İşveren tarafından sözleşmenin ahlak kuralları dışında bir nedene bağlı olarak bozulması gerekir. İş akdi ahlak kurallarına bağlı bir nedenden -hırsızlık, rüşvet, cinsel taciz vb.- ötürü bozulan bir işçi tazminat talep edemez. Emeklilik hakkının elde edilmesi, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma, kadının evlenmesi ve bir yıl içinde işten ayrılması hallerinde de kıdem tazminatı hakkı elde edilir. İşçinin ölmesi halinde de işveren işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Sadece işveren değil işçi de iş akdini bozabilir. Eğer işçi ahlaksızlık, sağlık ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini bozarsa tazminat talep edebilir. Yine işyerinde işin durması durumunda da işçi iş sözleşmesini bozabilir ve tazminat talep edebilir. İş akdinin hangi şartlarda bozulacağı ve tazminat talep edilebileceği ile ilgili bilgi almak ve İş Kanunu’nun ayrıntılarını öğrenmek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.