Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir?

Kronik özellikler gösteren şizofrenin nedeni tam olarak bilinememektedir. Genetik yatkınlığın önemli bir faktör olduğu şizofrenide; serotonin ve dopamin salınımındaki dengesizliklerin nörolojik etkilerinin yanı sıra, biyokimsal ve hormonal etkenler de göz ardı edilmemelidir. Çevresel koşulların hastalığın ortaya çıkmasında ve seyrinde büyük bir etkisi bulunur.Alkol Bağımlılığı SaldırganlaştırıyorŞizofrenide, gerçek yaşam ve hayal dünyasının birbirinin içine geçtiği görülür. Bunun sonucunda günlük yaşam becerileri, mantıklı düşünme yetisi azalır ve hasta toplum tarafından algılanamayan tepkiler vermeye başlar. Sosyal iletişimde yaşanan bu problemler ve davranış bozuklukları, hastanın toplum dışına çekilmesine neden olur. İletişimsizliğe eşlik eden hafıza ve ifade sıkıntıları ortaya çıkar. Genellikle 12 ila 40 yaş aralığında görülür. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastanın yaşam kalitesini yükseltmekte ve hastalığın seyrini hafifletmektedir. Söz konusu tedaviler neticesinde hastalarının %15’i şizofreniyi atlatabilmektedir. Şizofreni hastalığı, alevlenme ve iyileşme dönemlerinin birbirini takip ettiği bir süreçtir. Hastanın kendisini olduğu kadar sosyal çevresini de etkiler. Alkol ve madde bağımlılığının eşlik ettiği şizofreni hastalarında öfke kontrolü problemleri ve saldırganlık görülür.