Cerrahide Gelişmeler

Cerrahide Gelişmeler
Yeni teknolojilerde ve klinik araştırmalarda elde edilen bilgilerin kullanılması sayesinde 21. yüzyılın başlarında cerrahinin kaydettiği ilerlemeler oldukça parlak olmuştur. Endoskopi yoluyla görme, kesme, pıhtılaştırma, emme işlemlerini yapabilen araçlar ve optik malzemeden bir tüple organları ve yapılarını görüntülemeyi sağlayan ilerlemeler sayesinde, ameliyatı gerektirmeyen teknikler ortaya çıkışı da kaydedilmeye değer. Günümüzde ameliyat sonrası rahatsızlıklar en alt seviyededir. Bununla birlikte cerrahın hemen her olayda yeni bir durumla karşılaşarak ona özel bir biçimde yaklaşması gerektiği düşünülürse, ameliyat işlemlerinin otomatikleşmesinin mümkün olmayacağı anlaşılır. Organ nakli operasyonlarının gelişmesiyle, iç organlar az çok ikame edilebilir bir hale gelmiştir. Bu bakımdan sağlıklı bir vücut bir organ bankası demektir. Son yıllardaki cerrahi müdahalelerin en önemlilerinden biri olan doku nakilleri de yüzde 85’e varan başarı oranı ile yaygın bir hale gelmiştir.