Dünyada Sağlık

 Dünyada Sağlık
Dünya sağlığı konusunda tarafsız bir görüş kazanmak için, çeşitli ülkelerdeki sağlık örgütlerinin hizmetlerine, alınan soyal önlemlere ve sonuçlarına bakmak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), dayandığı verilere bakılırsa dünyada ülkeler arasındaki sağlık düzeyleri oldukça fazla farklılık göstermektedir. Bu verilere göre dünya, sanayileşmiş Kuzey ülkeleri ve sanayileşmemiş Güney ülkeleri olarak iki büyük bölgeye ayrılabilir. Sağlık durumu, ülkelerin kişi başına düşen milli gelirleri ile belirlenen zenginlik düzeylerinin yanı sıra, bilim ve teknik gelişimleri ile de yakından ilişkilidir. Bundan başka Kuzey'in ılımlı ve serin, Güneyin sıcak ve nemli iklim yapısının da hastalık çeşitleri üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Kuzey ve Güney bölgelerinin sağlık konusunda üzerinde durdukları sorunlar da birbirinden farklıdır. Kuzey bölgesinin amacı yaşam süresini 70 yılın üzerine çıkarmak, yıldan yıla artan sağlık masraflarını azaltmak ve tıptaki ilerlemelerle rahat yaşamanın sonucu olarak, ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklarla savaşmaktır. Çevre kirliliği, trafik kazaları vb. gibi ya da stresin neden olduğu hastalıkları önlemek ve organ nakilleri, genetiğin tıp alanındaki uygulamaları gibi bilim ve teknik alandaki gelişmeleri izlemek gereklidir. Güney için öncelikli olan sorunlar ise yerleşim yerlerindeki hastalık nedenlerini oluşturan etkenlerle savaşmak, sağlık donanımının iyileştirilmesini sağlamaktır.