Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası Kaç Yıl İçinde Açılabilir?

Gayrimenkulün tapuya hukuka aykırı olarak tescil edilmesi durumunda mahkemeler tarafından tapu sicilinin düzeltilmesi için açılan dava türüdür. Miras yoluyla veya ticari sözleşme yoluyla mülkün devri, yetkili makamlarca devredilen mülkün tesciline bağlıdır. Tescil, tapu alıcısının mülkün resmi sahibi olduğunu gösterse bile, bazı durumlarda tescile itiraz edilebilir. Detaylı bilgi için https://www.solmazlaw.com/tapu-sicilinin-yanlis-tutulmasi-nedeniyle-acilan-tazminat-davalari/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Davanın açılabilmesi için gerekenler;

  • Miras komplosu (miras kaçakçılığı) nedeniyle,
  • Yasal yargı yetkisinin olmaması nedeniyle,
  • Hata, aldatma ve yıldırma gibi irade ihlalleri nedeniyle,
  • Vasiyetnamenin geçersizliği nedeniyle,
  • Hatalı kadastro tespiti nedeniyle
  • Yetkinin kötüye kullanılması gibi sebeplerle tapu iptali için dava açılabilir.

Tapu iptal davası için genel bir zamanaşımı veya zamanaşımı olmadığı için yıllar sonra dahi tapu iptal davası açılabilir. Taşınmazın büyüklüğü, taşınmazın cinsi, maddi değeri, türü ne olursa olsun, tapu iptaline yetkili mahkeme Asliye Hukuk mahkemesidir. Bu durumlarda, nihai yargı yetkisi taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemedir. Birden fazla taşınmaz hakkında açılan davanın iptali davası, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılabilir. Tapu İptal davası ne kadar sürdüğü sorusunun cevabını Adalet Bakanlığı belirlemiştir. Tapu iptal davaları mahkemeleri için hedef süre 730 gündür. Ancak bu süre mahkemenin iş yüküne, uyuşmazlığın niteliğine, toplanan delillere vb. bağlıdır ve duruma göre uzayabilir. Bu nedenle tapu iptal davası ne kadar süreceği konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak tapu iptal davalarının ortalama iki yılda tamamlanacağı söylenebilir. Tapu kaydında taşınmazın sahibi kim gözüküyorsa o kişiye açılabilmektedir. Kayıtlı kişinin ölmesi halindeyse davanın kişinin mirasçılarına açılması gerekir.