Nöropsikoloji

Nöropsikoloji
Nöropsikoloji konuşmaya, eşyanın ve mekanın algılanmasına veya güdülerin kontrolüne katılan beyin yapılarını inceler. Herhangi bir beyin yapısının işlevi buradaki bir lezyonun neden olduğu bozuklukların saptanması, bu bilim dalının hareket noktasını oluşturur. 19. yüzyıldan bu yana beyin lezyonu bulunan hastaların incelenmesiyle, bazı beyin bölgelerinin belli işlevlerle bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. İki beyin yarımküresi arasındaki işlevsel farklılıklar, birbirini tamamlama işlevine sahip olan iki yarımküreden birinin baskınlığıyla ilgili temel düşünceyi çürütmüştür. Beyin, her bileşeni yaşamsal ilişkilerin bir bölümünden sorumlu bir bilgisayara benzetilmektedir. Bu benzetme ancak konuşma ve hareketlilik gibi işlevler için kısmen geçerlidir. Bellek, duygular, güdülenme gibi işlevlerden sorumlu yapıların kesin yerleşimleri ve işleyişleri hakkındaysa henüz ancak tahminler yürütülebilmektedir. Aslında tüm beyin lezyonları, pek çok işleve yansıyan etkilere neden oluyor gibi görünmektedir. Ayrıca beyin bölgelerinin, her insanın kişisel yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılı olarak ve seçici davranarak etkinlik gösterdiği söylenebilir.