Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkı

Bir mal ya da hizmeti tescil ettirerek marka haline getiren gerçek ya da tüzel kişilerin markadan doğan hakları vardır. Marka sahibine gelir kazandıran markanın diğer işletme ve kişilerce kullanılması yasaktır. Marka hakkı, sahibine markayı kullanma, markayı yararlanma ve marka üzerinde tasarruf yapma yetkisi tanır. Ancak marka sahibi bu hakkını kötü amaçla kullanamaz. Ekonomik değeri olan markanın başka kişi ve kuruluşlarca kullanılmaması gerekir, bu anlamda marka avukatı aracılığı ile ihlal ve tecavüze karşı hukuki olarak da korunması zaruridir. ihlal ve tecavüze karşı markanızı koruma altına almanızı sağlıyor.

Hangi Durumlarda Marka Tecüvüz Davası Açılabilir

Markayı, marka sahibinin izni olmaksızın kullanmak, markayı ya da ayırt edilmeyecek şekilde benzerini kullanmak, marka sahibi tarafından lisans yolu ile verilen hakları genişletmek ya da üçüncü kişelere devretmek, markanın taklit edildiğini bildiği halde söz konusu ürünü satmak, dağıtmak, ticari hayatta kullanmak marka sahibini hak kaybına uğratır ve marka tecavüz davası açılabilecek durumlardır. ozdogruhukuk.com ihlal ve tecavüze karşı markanızı korumanıza yardımı olur. Marka avukatı ile görüşerek markanızı nasıl korumanız gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz. Markanın izinsiz kullanılması ve diğer ihlal durumlarında hukuk davası açılabilir, ceza davası açılabilir. İhtiyati tedbir kararı çıkarılabilir. Taklit ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanabilir. Yaşanan hak kaybının karşılanması için maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.