Ruhsal ve Duygusal Gelişme

Ruhsal ve Duygusal Gelişme
Çocuğun doğar doğmaz, özellikle birinci aydan sonraki ağlamaları iletişim değeri taşır. İki aylıkken çocuk değişik tonlamalarla sesler çıkarır; üç aylıkken kahkahayla güler. Altı aylıkken konuşmaya başlar ve kendi sesinin farkına varır. Sekizinci, dokuzuncu aya doğru pek çok tanıdık sözcüğe karşı tepki gösterir ve tek heceli sesler çıkarır. Onuncu aya yaklaşırken kışkırtmaları ve yasakları anlayabilir ve ilk kelimeciklerini söyler. Söz dağarcığı gittikçe zenginleşir ve iki yaşına doğru gerçekten konuşmaya başlar, yani fiil kullanarak kısa cümleler kuracak hale gelir; bu yaşta kendi adını da söyler.Çocuk ilk iki yılı içinde kendi vücudunu da keşfeder. Kendi vücudunu tanıma, sinirsel gelişmesine paralel olarak onun temizlik kavramı edinmesini de sağlayacaktır. Bu edinim çevresiyle normal duygusal ilişkileri gerektirir. Çocuğun annesiyle olan ilişkisi bu değişimlerde büyük rol oynar.