Beslenme Alışkanlıkları

Beslenme Alışkanlıkları
Beslenmenin fizyolojik işlevine bağlı olan beslenme içgüdüsü, tüm hayvan türlerinin yaşamasını sağlar. Bütün diğer davranışlar gibi bu da çok karmaşık belirleyici mekanizmalara dayanır. Bu mekanizmaları ve bunların enerji bilançosunun düzenlenmesindeki rolünü incelemek için genellikle insanlardaki nörobiyolojik temellerin hayvanlardakine benzer olduğu kabul edilerek, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden yola çıkılır. Bununla birlikte, insanlarda sosyal, kültürel, eğitimsel ve psikolojik faktörler de nörobiyolojik temellere eklenir ve esas mekanizmaları etkiler. Açlık-tokluk sistemi besin alma aralıklarının temel dayanağıdır. Besin almaya yol açan işaret, hücrelerin hemen kullanabileceği glikozun kandaki düzeyidir. Besin alma ihtiyacı kandaki glikoz oranının değişmesiyle bağıntılıdır. İçten gelen bu işaret, yiyeceğin yarattığı olumlu dış uyarılarla birleşerek etki gösterir.İç ve dış uyarıların ortak etkisinin sonucu yemek yemektir. Hiçbir şey tüketilmediği zaman hücrelerin enerji kaynağı olan yağ yedeklerinin harekete geçirilmesi de bir başka açlık işaretidir.