Katarakt

Katarakt
Dünyadaki körlüklerin yaklaşık olarak yarısının nedeni katarakttır. Kataraktın nedenleri çok çeşitlidir. Doğuştan, travma ya da yaşlılık sonucu katarakt oluşumundan söz edilmektedir. Kataraktın belirtisi, yakını görmeden çok uzağı görmede göz keskinliğinin azalmasıdır. Merceğin saydamlığını yitirmesi sonucu görme yoğunluğunda değişikliğe ve gözde miyoplaşmaya neden olur. Presbitliğin etkisini kaldırarak bir süre için gözlüksüz okumayı sağlar. Göz kamaşmasından da çokça şikayet edilir.Tek taraflı olan katarakt hastalığı uzun süre fark edilmeyebilir ve bir muayene sırasında rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Ameliyata ise hastanın kararına, hastanın yaşına ve hastanın gözündeki bozukluk derecesine bakılarak karar verilir. Bugünkü eğilim, organizmanın kolaylıkla tahammül ettiği lokal bir anesteziyle ameliyatı yapmaktır. Ameliyatla yerleştirilecek olan yapay mercek takılmadan önce mercek gücü, ultrason ile ölçülen göz uzunluğuyla orantılı olarak inceden inceye hesap edilmelidir. Kataraktın asıl nedeni günümüzde bile henüz anlaşılamamıştır.