Atık Nedir, Atık Türleri Nelerdir

Atık Nedir, Atık Türleri Nelerdir

Atık Türleri

Üretimden veya tüketimden kaynaklanan ve kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş olan katı, sıvı veya gaz halindeki tüm maddeler atık olarak kabul edilir. Kelime kökü olarak atmak eyleminden türetilmiş olan atık kelimesi anlam olarak atılan, atılacak olan anlamlarına gelir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere atılmaya yüz tutmuş her şeyi atık olarak değerlendirmek gerekir. Bu maddeler tehlikeli ve tehlikesiz olarak sınıflandırılabilir. Tehlikeli tehlikesiz atık yönetimi kullanılmayan ve atıl duruma gelen maddelerin türlerine göre uygun şekilde toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasını amaçlar.

Atık Yönetimi

Standart dışı ürünler, kullanım süresi geçmiş ürünler, özelliğini kaybetmiş ürünler, üretimden kaynaklanan kimyasallar, elektronik eşya parçaları, yüzey işlek kalıntıları, hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında kullanılmış tıbbi maddeler... ve daha pek çok şey atık olarak değerlendirilir. Genel bir çerçevede atıkları evsel ve endüstriyel olarak sınıflandırmak mümkündür. Ya da sektörel bazda atıkları sınıflandırmak mümkündür. Türüne göre atıklar kağıt atık, ahşah atık, plastik atık, cam atık, kompozit atık, metal atık, organik atık, elektronik atık, bitkisel atık yağ... şeklinde sınıflandırılabilir. Bu atıklar tehlikeli tehlikesiz atık yönetimi çerçevesinde değerlendirilerek geri dönüşümü, insan ve doğaya zarar vermeden bertarafı yapılmalıdır. Profesyonel atık yönetimi ilgili yönetmelikte belirlenen kural ve esaslara uygun şekilde yapılmalıdır. Atık Yönetimi Yönetmeliği atıkların nasıl toplanması gerektiğinden bertaraf işlemlerine kadar uyulması gereken kural ve esasları belirlemiştir. Atık yönetimi ve bertarafı bu çerçevede gerçekleştirilmelidir.