Boşanan Çiftler Çocuklarına Nasıl Davranmalı?

Boşanan Çiftler Çocuklarına Nasıl Davranmalı?

Boşanan Çiftler Çocuklarına Nasıl Davranmalı?

Boşanma sürecinin ardından değişen koşullara ve yeni yaşam düzenine adapte olmak çocuk için son derece zordur. Eşler, ayrılmış dahi olsalar anne babalık görevlerini sürdürdüklerinin bilincinde olmalı ve çocuğa karşı ortak bir tavır içerisinde yaklaşmaya dikkat etmelidirler. Yalnızca fiziksel değil; zihinsel gelişimini ve kişiliğini inşa ettiği bir dönemde çocuğun benlik algısına zarar verecek yaklaşımlar, çocuğun geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. Boşanma ve Sevgisizlik Ebeveyn ilişkisindeki problemler, çocuğun sebep olduğu ya da çözebileceği bir konu değildir. Bu açıdan, ayrı yaşama kararının sorumluluğu direkt veya dolaylı olarak çocuğa aksettirilmemelidir. Boşanma kararı, çocuk için öncelikle ebeveynlerinden yoksun kalma anlamına gelir. Bu düşünceyi çocuğun zihninden silmek için ebeveynler, çocukla düzenli zaman geçirmeye, onun ihtiyaçlarını karşılamaya, çocuğa karşı olan duygusal ve fiziksel sorumluluklarını yerine getirmeye önem vermelidirler. Böylece çocuk, boşanma ile sevgisizlik, ilgisizlik, terk edilme gibi kavramları ilişkilendirmez. Kendisini veya ebeveynlerini suçlamak yerine, hayattaki bu tür olumsuzluklarla baş edebilmenin yolunu arar. İçinde bulunduğu koşullar boşanma öncesine ne kadar yakın olursa; çocuk suçluluk, öfke gibi duygulardan o kadar az etkilenir.