Çocukta Kekemelik Neden Olur?

Çocukta Kekemelik Neden Olur?

Çocukta Kekemelik Neden Olur?

Kekemelik, bir tür konuşma bozukluğudur. Erkeklerde, kadınlardan daha fazla görülür. Her 10 çocuktan birinde görülen kekemelik problemi; fizyolojik, nörofizyolojik ya da psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Genetik Yatkınlık Büyük Rol Oynuyor Kekemelikte kalıtsal özelliklerin etkisi bulunur. Ailesinde kekemelik vakası görülen kişiler risk grubundadır. Gelişim geriliği olan çocuklarda kekemelik görülme oranı daha fazladır. Stres, kaygı, baskı altında olma, yaşam koşullarında ani değişimler gibi faktörler de çocukta kekemeliği tetikleyen psikolojik etmenlerdir. Erken çocukluk döneminden beri düzgün ve akıcı bir şekilde konuşan çocukta kekemelik sonradan ortaya çıktıysa, sebep genellikle kaygı, korku ve strestir. Aile içi iletişimsizlik, ebeveynlerin ilgisiz veya nevrotik davranışlar sergilemesi, aşırı kontrolcü yaklaşımlar çocukta konuşma bozukluğuna neden olabilir. Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan akıcı konuşamama vakalarının %60’ı kendiliğinden düzelir. Çocuğa kekemelik tanısının konulması için konuşma bozukluğunun en az 6 ay boyunca sürmesi gerekir. Tedavi edilebilir bir konuşma bozukluğu olan kekemelikte erken davranmak, çocuğun sözel becerilerinin normal gelişimi açısından son derece önemlidir.