Çocukta Yalan Söyleme Davranışının Sebepleri Nelerdir?

Çocukta Yalan Söyleme Davranışının Sebepleri Nelerdir?

Çocukta Yalan Söyleme Davranışının Sebepleri Nelerdir?

Yetişkinlik ve çocukluk sürecindeki yalan söyleme davranışı birbirinden farklıdır. Bir başkasını yanıltmak amacıyla ona yanlış veya abartılı bilgi vermek, yetişkinlik dönemindeki yalan ediminin altında yatan nedendir. Çocuğun gerçek olmayan ifadelere başvurması ise algısal hatalardan kaynaklanır. Özellikle okul öncesi dönemde, soyut düşünme yeteneğini henüz tam olarak geliştirmemiş olan çocuk, hayal ile gerçeği birbirinden ayıramaz. Onaylanma Gereksinimi Çocuğun soyut düşünme becerisi kazanmaya başlamasıyla beraber, sosyalleşmesi, eğitim hayatına başlaması ve sorumluluk alma gibi psikososyal süreçlerde yalanı bir kazanç elde etmek için kullanması, çoğunlukla dış faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Gelişim sürecinde ortaya çıkan bir uyum ve davranış bozukluğu olan yalan söyleme davranışı, özellikle aile içi iletişimsizlik ve baskıcı ebeveynlerin etkisiyle meydana gelir. Gerçeği saklama edimi çocuğu, cezalandırılmaktan kurtarıp bir ödül ya da menfaate ulaştırdıkça, yalan söyleme çocuk tarafından bir kurtuluş olarak görülmeye başlar. Çeşitli korkuların bir dışavurumu olarak da ortaya çıkan yalan söyleme davranışı çeşitli ruhsal ve biyolojik nedenler ile ilişkilidir.