ISO Belgelendirme Sistemleri

ISO Belgelendirme Sistemleri

ISO Belgeleri

Uluslararası Standartlar Örgütü işletmelerin sahip olması gereken yapısal standartları gösteren belgeler hazırlayarak ürün ve hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. Bu amaçla yayımlanan ISO 9001 belgesi 1987 yılında hazırlanan standartlar serisinden bir tanesidir.

ISO 9001 Nedir

ISO tarafından hazırlanan iso 9000 standartlar serisi bir kalite standart serisidir. Mal ya da üründen ziyade işletmelerin kurumsal ve yapısal olarak insan, çevre ve hayvan sağlığına zarar vermemesini hedefleyen bu standartlar kuruluşun kurum içinde uyması gereken kuralları gösterir diyebiliriz. Müşteri taleplerine cevap verecek alt yapıyı oluşturulmasını isteyen Uluslararası Standartlar Örgütü belirli direktifler çerçevesinde şirketlerin belli bir kaliteye ulaşmasını hedefler. Bir sistem kuruluşu olarak da kabul edebileceğimiz kalite yönetim sistemi ile kuruluşun süreklliliği sağlanmış, yapısal ve yönetimsel açıdan belli bir çerçeve oluşturulmuş demektir. Bir kalite oluşturma sistemi olan ISO 9001 bir kalite güvence modelidir. Bu sisteme sahip olmak, endüstriyel açıdan gelişmiş, belli bir seviyenin üstündeki ülkelerin standartlarını yakalamak demektir. ISO tarafından farklı sektörlere özel standartlar dizisi geliştirilmekte olup, bu standartlar sadece o sektöre değil tüm sektörlere uygun standartlardır. Bu yaptırımları sağlayan işletmelerin en büyük avantajı Avrupa Birliği ülkelerinde geniş bir kitleye hitap edebilmeleridir. Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından belirlenen bir dizi standardın sağlandığını gösteren bir belgedir.