Marka Hukuku

Marka Hukuku

Markanızı Koruyun

Ticari hayatın gün geçtikçe büyümesi, online ticaretin de gelişmesi marka sahiplerine markalarını koruma zorunluluğu getiriyor. Bir mal ya da hizmeti diğerlerinden ayırmaya yarayan işaretl olarak tanımlayabileceğimiz marka, sadece tescil sahibine aittir. Tescilli bir malı ya da hizmeti bir başka işletme ya da ticari oluşum kullanamaz. Kullanması halinde bunun yasal yaptırımları vardır. Marka hukuku bu alanda yaşanan sorunlara çözüm getiren bir hukuk dalıdır. Patent ve marka hukuku hem fikri haklarını korumaya hem de ekonomik kayıpları önlemeye yardımcı olur. Marka avukatı adı verilen hukukçular aracılığı ile izinsiz kullanımından doğan marka hakkı kayıplarının önüne geçmek mümkün olur. birçok farklı alanda uzmanlaşmış avukat kadrosu ile sorunlarınıza hukuki çözümler üretmeye devam ediyor.

Tescilli Marka ve Korunması

Türkiye Patent Enstitüsü markanın tescilini yapan kurumdur. Tescil edilen mal ya da hizmet ile ilgili tüm haklar marka sahibine aittir. Tescilli malın kullanımı, kiralanması, satışı, satışdan ya da kiradan doğan gelirin tüm hakkı marka sahibinindir. Markanın izinsiz kullanımı suçtur. Ticari hayatın büyümesi tescilli markaların takibini zorunlu kılıyor. Marka avukatı işletme sahibi adına markanın takibini yaparak, ihlal ve tecavüz vakalarını takip eder, hak kaybını önler. Marka ihlali ve tecavüzü, markanın itibarsızlaştırılması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açar. Markalaşma sürecinde profesyonel desteğe ihtiyacınız varsa ozdogruhukuk.com sayfayı ziyaret ederek alanında uzman avukatlarla görüşebilirsiniz.