Sonlu Eleman Analizi

Sonlu Eleman Analizi

Sonlu eleman analizi kullanım alanları

Sonlu Eleman Analizi, Sonlu Eleman Yöntemi (FEM) adı verilen sayısal teknik kullanılarak herhangi bir fiziksel olgunun simülasyonudur. Bu denklemleri oluşturmak için adresimiz aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Mühendisler bunu, daha iyi ürünler, daha hızlı geliştirmek için fiziksel prototip ve deney sayısını azaltmak ve tasarım aşamalarındaki bileşenleri optimize etmek için kullanırlar. Matematiğin yapısal veya akışkan davranışı, termal taşıma, dalga yayılımı, biyolojik hücrelerin büyümesi, vb. Gibi herhangi bir fiziksel fenomeni kapsamlı bir şekilde anlamak ve ölçmek için kullanılması gerekir. Bununla birlikte, bir bilgisayarın bu PDE'leri çözmesi için son birkaç on yılda sayısal teknikler geliştirilmiştir ve günümüzde öne çıkanlardan biri Sonlu Elemanlar Analizi'dir.Diferansiyel denklemler sadece doğanın süreçlerini değil, aynı zamanda mühendislik mekaniğinde karşılaşılan fiziksel olayları da tanımlayabilir. Bu kısmi diferansiyel denklemler (PDE'ler), araştırılan bileşenin belirli bir davranışını tahmin etmek için bir yapının ilgili miktarlarını (stresler (ϵ), suşlar (ϵ) vb.) Hesaplamak için çözülmesi gereken karmaşık denklemlerdir.

Sonlu eleman analizi hakkında bilinmesi gerekenler

Sonlu eleman analizleri sadece problemin yaklaşık bir çözümünü verdiğini ve bu kısmi diferansiyel denklemlerin gerçek sonucunu elde etmek için sayısal bir yaklaşım olduğunu bilmek önemlidir. Basitleştirilmiş, sonlu eleman analizi bir parçanın veya montajın belirli koşullar altında nasıl davrandığını tahmin etmek için kullanılan sayısal bir yöntemdir. Modern simülasyon yazılımı için temel olarak kullanılır ve mühendislerin tasarımlarında zayıf noktalar, gerginlik alanları vb. Bulmalarına yardımcı olur. Sonlu eleman analizi yöntemine dayalı bir simülasyonun sonuçları genellikle örneğin nesne üzerindeki basınç dağılımını gösteren bir renk skalası ile gösterilir.