Anlaşmalı Boşanmanın İçerikleri

Anlaşmalı Boşanmanın İçerikleri

Anlaşmalı Boşanma Kararını Hâkimin Onaylaması

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların yaptıkları anlaşmanın bazı şartları taşıması gerekmektedir. boşanma dava süreçlerinde sizlere profesyonel destek sunmaktadır. Bu boşanma durumunda zorunlu üç ana unsur vardır;

  • Mali Mevzular: Eşler anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar verdikten sonra aralarında yaptıkları anlaşmada her şeyi konuşmak zorundadırlar. Bunlardan ilki mali konulardır. Birbirlerinden talep ettikleri maddi/manevi tazminat ile nafaka isteyip istemediklerini belirtmelidirler. Evlenmeden önce edinilen maddi varlık sahibine aittir ama evlendikten sonra alınan her türlü maddi varlık ortaktır.
  • Çocukların Velayeti: Boşanmalardan en çok etkilenen taraf şüphesiz çocuklar olmaktadır. Bu yüzden boşanmaya karar verirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli konu çocuklardır. Hâkim araştırarak çocuğun velayetini kime vereceğinin kararını en doğru şekilde vermelidir.
  • İhtiyari İçerik: Taraflar mali konularda ve çocukların velayeti hususunda anlaşmak zorundadır. Eşlerin mal varlıklarının düzenlenmesi konusundaki kararlarını hâkime sunmaları ve inceleme altına alınmaları gerekmektedir. Boşanma gerçekleştikten sonra eşler birbirinden talepte bulunamazlar.

Eşlerden Biri Anlaşmayı Sonlandırırsa

Tarafların anlaşması hâkim tarafından onaylanmaz ise anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi söz konusu değildir. Hâkimin kendisine sunulan anlaşmada eğer uygun görmediği noktalar olursa bunlarda değişiklik yapabilir. Bütün ayrıntıları incelendikten sonra aykırı bir durum bulunmazsa anlaşmalı boşanma artık onaylanabilir. Türk Borçlar Kanunu’na göre eğer eşlerden biri anlaşmadan dönmek isterse sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdiremez. Çünkü kanunda tek taraflı sözleşmeden dönmek ile alakalı bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat bununla birlikte karar kesinleşinceye kadar eşlerden biri anlaşmadaki açıklamalarından dönebilir veya değiştirebilir. Taraflardan biri anlaşma şartlarındaki düşüncelerini açıklarken özgür irade çerçevesinde bir açıklama yapmamışsa açıklamasından dönebilir. Bu özel durumda özgür iradeden bahsedilemeyeceği için eşe sözleşmeden dönebilmesi yani sözleşmeyi tamamen iptal edebilmesi imkânı tanınmaktadır.