Kısırlık Sebepleri

Kısırlık Sebepleri
Dar anlamda kısırlık çocuk yapma yeteneğinin olmaması, yani döl verememek olarak tanımlanabilir. Nüfus artışının çok az olduğu ya da hemen hemen hiç olmadığı bazı ülkelerde döl veriminin azlığı bir afet olarak kabul edilir ve tıbbın bütün imkanlarıyla bu duruma karşı savaşılması istenir. Bu gibi ülkelerde hamilelik, 18 aylık normal bir evlilik süresi içersinde gerçekleşmezse kısırlıktan bahsedilir ki, bu duruma çiftlerin yüzde 10’unda rastlanır. Sorumluluk duruma göre eşlerden birine veya bazen ikisine de aittir.İnsanlarda başlıca iki tip kısırlık görülür: salgısal diye adlandırılan kısırlıklar ve gamet karşılaşma güçlüğünden ileri gelen kısırlıklar. Bu iki tip kısırlığın aynı çiftte birlikte bulunması da zaman zaman mümkün olmaktadır.Cinsel yaşamın başlangıcından beri dölleme yeteneğinin olmadığı birincil kısırlıklar ve önceden birçok döllenmenin olduğu ikincil kısırlıklar diye de bir ayrım yapılabilir.