Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer Nedir?Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer son derece yaygın bir hastalıktır. 65 yaş üstü her 15 kişiden birinde görülür; kadınların bu hastalığa, erkeklere oranla biraz daha fazla yakalandığı bilinmektedir. Hastalığın nedenleri kesin olarak bilinmediğinden, önleyici tedbirler almaya olanak yoktur. Alzheimer hastalığının seyri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kısa sürede (2 ila 3 yıl) ya da uzun bir döneme (15-20 yıl) yayılarak ilerleyebilir. Beyin hücrelerinin ölümü, bellek ve düşünceyi kontrol eden bölgelerde fonksiyonların yitimine sebep olarak; unutkanlık, konuşma bozuklukları, günlük yaşam etkinliklerini gerçekleştirememe gibi sorunlara yol açar.Belirtiler...Günlük hayatı etkileyecek hale dönüşen kısa süreli unutkanlıklar, Alzheimer’ın ilk belirtilerindendir. Her unutkanlık, Alzheimer değildir; bellek yitimine eşlik eden diğer problemlerin de gözlemlenmesi gerekir. Eski bilgilerin kaybına, yeni şeyler öğrenmede zorluk çekme de eklenir. Hastalar, yer ve yön duygusunu yitirdiklerinden sık sık kaybolur; günleri hatta yılları karıştırırlar. Kararsızlık da bu hastalığın yarattığı tahribat sonucu meydana çıkan belirleyici bir özelliktir. En basit durumlarda bile yaşanan kafa karışıklığı kişiyi oldukça edilgen bir hale itebilir ya da tam tersi, doğru bildiği yanlışlar konusunda direnerek; inatçı, uzlaşmaz bir yapı da sergileyebilir. Soyut düşünme konusunda zorlanır. Eşyalarını koyduğu yerleri unuttuğundan, sürekli bir şeyler kaybeder; bu sebeple çevresine karşı suçlayıcı ve olumsuz yaklaşımlarda bulunabilir. Sözcük yitimi, kendini ifade etme becerisini kısıtlayacağından, savunmaya geçerek, fazla asabi olabilir ya da tamamen suskunlaşır. Bu belirtilerden birkaçının görüldüğü durumlarda bir nörolog ya da psikiyatra başvurmak gerekir. Alzheimer’da kesin tedavi yoktur; ancak erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak tedavilerin uygulanmasını mümkün kılar.